Kennistraject

Werkwijze
Uit een verkennend onderzoek naar het vastleggen van specialistische kennis (2018, 2019) zijn een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen, die een kans of obstakel vormen voor kennisoverdracht in de museale sector. Met ons kennistraject kunnen wij de sector ondersteunen met extra aandacht voor deze specifieke punten.
Voor meer informatie zie: Eerste bevindingen specialistische kennis in de museumsector en onderzoeksverslag specialistische kennis in de museumsector

Waarom een kennistraject?
Het volgen van een kennistraject geeft de instelling handvatten voor een optimaal gebruik van aanwezige en te verwerven kennis .

Welke stappen?
Het kennistraject doorloopt vier stappen. Bij elke stap gebruiken wij specifieke methodieken om te helpen met het inventariseren, vastleggen en delen van kennis. Uiteindelijk moeten de gebruikte methodieken worden geïntegreerd in de werkwijze van de organisatie, zodat een duurzame kennisstroom ontstaat

Stap 1: kennis inventariseren
Stap 2: kennis delen
Stap 3: kennis vastleggen
Stap 4: integreren kennisstroom

Workshops
Bij elke stap hoort een workshop waar methodieken te gebruiken zijn om te helpen met het inventariseren, vastleggen en delen van kennis, ook is er een workshop als inleiding en bewustwording van het hele traject. De inleidende workshop kan afzonderlijk van de andere workshops gegeven worden als inleiding op het onderwerp en om bewustwording te creëren in de organisatie. Elke workshop wordt op maat gemaakt en een organisatie kan naar behoefte ook beginnen bij stap 2 of 3. Voor meer informatie zie: Kennistraject.

 

Meer weten?

neem contact met ons op

Projecten

Een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden

Specialistische kennisborging in de museale sector

Kennistraject, Collecties, Onderzoek