Kennistraject

Werkwijze
Uit een verkennend onderzoek naar het vastleggen van specialistische kennis (2018, 2019) zijn een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen, die een kans of obstakel vormen voor kennisoverdracht in de museale sector. Met ons kennistraject kunnen wij de sector ondersteunen met extra aandacht voor deze specifieke punten.

Waarom een kennistraject?
Het volgen van een kennistraject geeft de instelling handvatten voor een optimaal gebruik van aanwezige en te verwerven kennis .

Welke stappen?
Het kennistraject doorloopt vier stappen. Bij elke stap gebruiken wij specifieke methodieken om te helpen met het inventariseren, vastleggen en delen van kennis. Uiteindelijk moeten de gebruikte methodieken worden geïntegreerd in de werkwijze van de organisatie, zodat een duurzame kennisstroom ontstaat

Stap 1: kennis inventariseren
Stap 2: kennis delen
Stap 3: kennis vastleggen
Stap 4: integreren kennisstroom

Meer weten?

neem contact met ons op

Projecten

Een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden

Specialistische kennisborging in de museale sector

Collecties, Kennistraject, Onderzoek