Wie: Wij werken voor gemeenten, musea en andere culturele instellingen.

Hoe: Met een unieke combinatie van 25 jaar praktijkervaring en de frisse blik van nieuw talent geven wij advies, zetten projecten op en brengen erfgoedinstellingen dichter bij elkaar. 

Wat: Ons werk is divers, zo doen wij collectiewaarderingen, conceptontwikkelingen, haalbaarheidsonderzoeken, workshops en ander advieswerk.

Projecten 2020

Rijksmuseum te Amsterdam 

Het museum heeft ons benaderd met de vraag om een overzichtelijk en actueel beeld te schetsen van de opleidingsmogelijkheden (mbo/hbo/wo/nascholing/veld zelf) voor collectiemanagers in zowel binnen als buitenland.

Huis voor de Kunsten Limburg 

Het huis voor de Kunsten heeft ons benaderd met de vraag voor het geven van advies en op een collectiespreekuur. Het doel is een gezamenlijk spreekuur te geven en de aanwezige musea van advies te voorzien op hun uitdagingen op collectie gebied.

Missiemuseum Steyl

Het museum heeft ons benaderd met de vraag voor de ondersteuning van het maken van een profiel en de werving voor een nieuwe (tijdelijke) opvolging van de huidige conservator.

LIMA te Amsterdam

Voor LIMA zijn wij gevraagd voor het geven van een workshop en advies ten behoeve van het professionaliseringstraject van LIMA.

Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis

De stichting heeft ons gevraagd om te ondersteunen bij het verbeteren van het gehele collectiebeleid. Dit zal inhouden het zorgen voor een collectiebeleidsplan en de selectie van collectiestukken voor de presentatie in de museumloods van het Droogdok.

Gemeente Bergen in samenwerking met BMC

De gemeente Bergen heeft behoefte aan een integraal advies over een aantal gesignaleerde knelpunten met betrekking tot Museum Kranenburgh en de subsidiëring daarvan. Hoofdzaak is de knelpunten nader te analyseren en de gemeente en het museum werkbare oplossingen te bieden.

Terra Maris te Oostkapelle

Het museum heeft gevraagd om ondersteuning bij het aanpassen van de beleidsdocumenten voor het Museumregister. Dit gaat over de aanpassingen op het gebied van personeelsbeleid, het vrijwilligersbeleid en het collectie-hulpverleningsplan om het veiligheidsbeleid van het museum te verstreken.

Projecten 2019

M HKA te Antwerpen

Het museum heeft gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheid voor een eerste doorkijk voor de inhaalslag collectiebeheer. Het doel is een overzicht te geven van de stand van zaken voor registratie, behoud en beheer van de collectie en de aanwezige inzet en werkprocessen. Met uiteindelijk het resultaat om een beredeneerd voorstel te kunnen doen voor de inzet die nodig is op de afdeling collectiebeheer om de inhaalslag te realiseren en de dynamische museale werking van het museum aan te kunnen.

Zeeuws Museum te Middelburg

Het museum heeft ondersteuning gevraagd voor de collectiewaardering van de collecties van het Zeeuws Museum. De wens is om te komen tot een nieuw op waarde gebaseerd collectiebeleid.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Een eendaagse workshop genaamd: Teach-the-Teacher-Training. Tijdens deze workshop ligt de focus op verschillende methodieken om een workshop op te zetten met een meer interactieve vorm.

Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent, in samenwerking met BMC

Een advies om de verdere ontwikkeling van Industrieel Museum Zeeland te versterken, door samen de professionalisering te onderzoeken.  Het onderzoek moet het Industrieel Museum Zeeland een praktische focus op zijn museale toekomst in handen geven en richting geven aan de verdere professionalisering van het museum door het maken van een professionaliseringsplan. Dit advies zal in samenspraak zijn met het bestuur, de vrijwilligers en stakeholders.  

Interieurs in Nederlandse museumdepots, in samenwerking met CollectieConsult

Een onderzoek naar de mogelijkheden van een meer dynamisch erfgoedbeheer van dit soort interieurs in depots in Nederland. Uit ervaring weten wij dat er in veel museale collecties interieurs en delen van interieurs bewaard worden afkomstig uit de industrie, middenstand of van bijzondere woonhuizen. Helaas verlaten die haast nooit meer het depot voor een nieuwe bestemming. Gedacht moet worden aan interieurs van woonhuizen, apotheken en drogisterijen, bakkerijen, Chinese kamers met behang en volledige omlijstingen, industrieel erfgoed zoals ijzergieterijen, steenhouders- en timmermanswerkplaatsen en verfwinkels. Vaak zijn interieurstukken in losse onderdelen op schappen en planken opgeborgen in de museale depots. Ons inziens is het anno 2018 nodig opnieuw kritisch te kijken naar deze grote hoeveelheid objecten die voor eeuwig in ‘slaapstand’ verkeren.

Verslag Verscholen verleden, interieurs in Nederlandse museumdepots

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Programma Monumentale Interieur.

Gemeente Eersel, het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in samenwerking met BMC

Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Dit haalbaarheidsonderzoek moet zowel het museum als de gemeente meer inzicht geven in: het beoogde museale profiel, interessante doelgroepen, mogelijke samenwerkingspartners, mogelijke organisatorische aanpassingen, mogelijke aanpassingen huisvesting, financiële consequenties en de financieringsmogelijkheden.

Gemeente Moerdijk, Mauritshuis te Willemstad 

Advies en ondersteuning ten behoeve van de nieuwe presentatie in het Mauritshuis. Doel is een conceptontwikkeling dat leidt tot een realistisch en kwalitatief hoogstaande invulling van het historische verhaal van het Mauritshuis, de stelling van Willemstad als onderdeel van de Zuidelijke waterlinie in samenhang met het multifunctioneel gebruik van het gebouw. 

Stichting Bonhomme Tielens

De Stichting heeft een zeer diverse collectie, opgebouwd uit diverse nalatenschappen, die te omschrijven is als een collectie historische wooncultuur.  Om het belang van de hele collectie in beeld te krijgen wordt er een collectiewaarderingstraject gedaan.

Specialistische kennisborging in de museale sector, in samenwerking met Vriens Archeo Flex

In 2018 is het project gestart voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Eerste bevindingen specialistische kennis in de museumsector

Onderzoeksverslag specialistische kennis in de museale sector

Internationale kennisdeling, in samenwerking met het Landelijk Contact van Museumconsulenten. 

Het uitvoeren van een onderzoeks- en doorontwikkelingsproject ten behoeve van het kwalitatief versterken en verbeteren van het digitale aanbod in de museumsector. Met als belangrijk aspect daarvan het beschikbaar maken van nieuwe relevante (internationale) kennis voor Nederlandse professionals en vrijwilligers.

The topics from the international content

Projecten 2018

Stichting Renesse, museum Goemanszorg te Dreischor

Het doel van het onderzoek is te kijken wat haalbaar is in het verbinden en verbeelden van de verhalen van Dreischor en te inventariseren wat de wensen op dit vlak zijn voor de toekomst. Hoe verbinden we het museum met de andere erfgoedkwaliteiten? Hoe werken we lokaal samen met partners om het geheel voor het publiek te ontsluiten? Op welke manieren kunnen we het toerisme in Dreischor op dit vlak versterken?

Maas Binnenvaartmuseum te Maasbracht 

Een conceptontwikkeling voor de nieuwe inrichting die leidt tot een realistisch en kwalitatief hoogstaande invulling van de presentatie van de collectie en van het nieuwe grindwinningverhaal.

Museum van de Vrouw te Echt 

Advisering en ondersteuning bij het tot stand komen van de planvorming die leidt tot een realistisch en kwalitatief hoogstaande invulling van de presentatie en verplaatsing van het kledingdepot.

Centre Céramique - Kumulus - Natuurhistorisch Museum te Maastricht

Projectleiderschap, een tijdelijke aanvulling van capaciteit in het team Presentaties (tentoonstellingen). Met taken als het aansturen van alle projecten, organiseren van werkoverleggen en het begeleiden/ schrijven van subsidieverzoeken

Museum van Bommel van Dam te Venlo

Een advies voor het handelingsperspectief voor de gemeente Venlo ten opzichte van haar kunstwerken die vallen onder de BKR-collectie van de gemeente Venlo.

Venrays Museum te Venray

Advisering aan het bestuur over de wijze van selecteren en afstoten van een deel van de huidige collectie van het Venrays Museum.

Universiteitsmuseum Utrecht 

Het schrijven van twee documenten. Een die dient als onderlegger en het bestaansrecht van de collectie beschrijft en een waarin de behoefte voor een nieuw depot uiteen wordt gezet. 

Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (SBB)

Arbeidsmarktverkenning van het roerende restauratieveld, om meer inzicht te kunnen geven over de huidige situatie in de restauratiemarkt.

Arbeidsmarktverkenning 

Abdij Ulingsheide

Collectiewaardering ten behoeve van de nieuwe tentoonstelling en het afstoten van niet religieuze objecten.  

Projecten 2017

Gemeente Breda

Collectiewaarderingstraject voor de gemeente Breda met de negen grootste eigenaren van de erfgoedcollecties in Breda.

Gemeente Hellevoetsluis

Collectiewaardering van het Stadsmuseum ten behoeve van de doorontwikkeling van het museum. 

Design museum Gent

Collectiewaarderingstraject workshop. Start van de collectiewaardering voor Design Museum Gent.

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAI) en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) 

Collectiewaarderingstraject workshop. Start van een groot project gericht op de collectie/collectiewaardering van het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA). 

Gemeente Helmond, in samenwerking met BMC

Haalbaarheidsonderzoek naar een gecombineerde presentatie van een aantal museale en historische collecties als herbestemming van het vrijstaande fabrieksgebouw de Graveerderij in Helmond.

Leidse musea, in samenwerking met BMC

Een onderzoek naar de effectiviteit en toekomstbestendigheid van de samenwerking tussen de Leidse musea en de Cultuureducatiegroep. 

Gemeente Venlo

Ter voorbereiding op de verzelfstandiging van het Museum van Bommel van Dam was het van belang een beeld te krijgen van de mate waarin de collecties aansluiten bij het nieuwe profiel. Hiervoor hebben wij een collectiewaardering uitgevoerd.

Gemeente Tilburg                                                                               

Kort onderzoek naar een heldere probleemanalyse ten behoeve van een toekomstig depotonderzoek.

Ministerie van Justitie en veiligheid                                                                                    

Onderzoek voor het ministerie van Justitie en veiligheid naar de mogelijke inzet van politievrijwilligers voor het beter beschermen van lokaal erfgoed.

Erfgoed Brabant & Landstad de Baronie

Netwerkondersteuning, ondersteuning samenwerking erfgoedmusea in de Baronie voor het streeknetwerk Baronie van de provincie Noord-Brabant.

Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (SBB)

Marktverkenning ten behoeve van de doorstart van de mbo-opleiding collectiebeheer.

Gemeente Hellevoetsluis

Bedrijfsplan ten behoeve van de samenwerking tussen het Stadsmuseum, de Buffel en Droogdok Jan Blanken in de gemeente Hellevoetsluis. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met BMC.

Gemeente Breda

Het ontwikkelen van tentoonstellingsconcepten voor de exposities Vrede van Breda, Grote kerk Breda, expositie in het Begijnhof, erfgoedondersteuning voor de vaste openingsexposities Stedelijk Museum Breda.

Museum voor communicatie te Den Haag

Training collectietransport voor het Museum voor Communicatie te Den Haag.

Erfgoed Brabant & Landstad de Baronie

Haalbaarheidsonderzoek samenwerking erfgoedmusea in de Baronie voor het streeknetwerk Baronie van de provincie Noord-Brabant.

Wij werken graag samen met

Vriens Archeo Flex: www.vriensarcheo.nl/

BMC, Yacht group: www.bmc.nl

CollectieConsult: Charlotte van Rappard-Boon

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten: www.museumconsulenten.nl