Zoek een project

Werkzaamheden

Jaartal

Projecten

zoek een project

werkzaamheden

jaartal

Keramiekcentrum Tiendschuur, Tegelen

Beleidsdocumenten, Ondersteuning beleidsdocumenten

Historisch Museum De Bevelanden, Goes

Collectiewaardering, Ondersteuning beleidsdocumenten

Het Spoorwegmuseum, Utrecht

Beleidsdocumenten, Collectieplan, Ondersteuning beleidsdocumenten

Missiemuseum, kloosterdorp Steyl

Beleidsdocumenten, Beleidsplan, Ondersteuning beleidsdocumenten

Zeeuws Archief, gemeente Middelburg

Collecties

Zeeuws Archief, gemeente Veere

Collecties

COMEET, Erfgoedcel Meetjesland

Advies, Collecties

’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst

Beleidsplan, Collectieplan, Collecties, Ondersteuning beleidsdocumenten

Museum Rotterdam

Collecties