Workshops

Werkwijze
Wanneer kennis of expertise op een bepaald vlak in meer of mindere mate ontbreekt, kunnen wij dat hiaat opvullen door middel van een relevante workshop. Daarbij kunnen uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen zoals collectiewaardering, selectie en afstoting, advisering over collecties, sponsorwerving, verzekeringen,  ondersteuning bij organisatorische vraagstukken en advisering over verschillende wet en regelgeving (Erfgoedwet, Ethische Code, LAMO, Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie).

Waarom een workshop?
Workshops zijn uitermate geschikt voor ondersteuning en ontwikkeling van de organisatie. Ze geven de noodzakelijke informatie én inspiratie om nieuwe projecten te starten of een ingezet traject van nieuwe impulsen te voorzien.

Welke stappen?
Bij het geven van een workshop gaan wij uit van de behoefte van de klant. Vooraf vindt er dan ook uitgebreid overleg plaats. Ook hier geldt: maatwerk is ons uitgangspunt. Na afloop maken wij een korte samenvatting van de dag.

Aanbod

Wij kunnen altijd een workshop op maat maken, maar enkele workshops die wij geven zijn:

Dit jaar starten wij ook met de workshops over kennisborging. Wij zijn nu al enkele jaren bezig met het onderwerp kennisoverdracht. Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan het ontwikkelen van een kennistraject voor musea en erfgoedinstellingen. Dit kennistraject bestaat uit vier stappen: kennis inventariseren, kennis delen, kennis vastleggen om in de laatste stap te werken aan een duurzame kennisstroom in de organisatie, bij elke stap hoort een workshop. Voor meer informatie zie: Kennistraject

Meer weten?

neem contact met ons op

Projecten

Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond

Collectiewaardering, Collecties, Workshops

Het geven van een workshop en advies ten behoeve van het professionaliseringstraject van LIMA.

LIMA, Amsterdam

Workshops, Advies

Voor het museum hebben wij een lezing gegeven over het hoe en waarom van een collectiewaardering.

Museum De Looierij, Dongen

Workshops, Collectiewaardering

Wij hebben een workshop georganiseerd voor advies/inbreng inzake de herinrichting van de vaste expositie over de geschiedenis van Boxtel in Museum Boxtel (MUBO).

Museum Boxtel (MUBO)

Workshops