SRAL
2019

Specialistische kennisborging in de museale sector

Specialistische kennisborging in de museale sector
Kennis is altijd een belangrijke pijler geweest in musea. Kennis die steeds kwetsbaarder wordt door de huidige veranderende personeelssituatie in musea. Door grote operationele druk en een veelheid aan taken hebben bijna alle museale organisaties weinig tijd voor gestructureerde vormen van het delen van kennis. Daardoor wordt kennisontwikkeling en kennisdeling de komende jaren een grote uitdaging. Dit hangt nauw samen met de uitstroom van de kennis en ervaring van de oudere werknemers en het flexibiliseren van bepaalde taken. Hoe gaan het museale veld de kennis over de collecties die daardoor verloren dreigt te gaan, blijvend behouden, ontwikkelen en delen?

De vraag
In 2018 is het project gestart voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.

Onze uitvoering
RaadSaam Erfgoedprojecten heeft een enquête uitgezet, bijeenkomsten georganiseerd en een eindverslag geschreven. Door middel van een enquête onder verscheidene universiteiten, musea en kennisinstituten in het land is een breed beeld gevormd van de huidige situatie en de ambities voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met belangrijke betrokkenen in de musea en een aantal kennisinstituten. In de bijeenkomsten zijn de uitkomsten van de enquête besproken, evenals het verdere onderzoek en de mogelijke dillema’s in kennisbeheer.

Vriens Archeo Flex heeft 10 ontwikkeltrajecten gerealiseerd voor specialistische talenten die ingezet zijn in de museale sector. Dit is gedaan door deze talenten betaalde werkervaring op te laten doen, gekoppeld aan een ervaren specialist in de museale sector.

Dit project wordt mede mogelijke gemaakt door Het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deel dit project

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties