2023

Gemeente Maassluis

Gemeente Maassluis, Museum Maassluis
Het museum is opgericht in 1933 als gemeentemuseum en gestart als Oudheidkamer op de zolder van het stadhuis aan de Hoogstraat. Particuliere schenkingen vormen de basis van het museum. De historische collectie breidde zich uit en moest worden ondergebracht op verschillende gemeentelijke locaties. In 1967 is het huidige pand aan de Zuiddijk 16 geopend als museum. Het museum beheert een historische collectie, de collectie Maassluis, die onder andere bestaat uit textilia, voorwerpen met betrekking tot de voor Maassluis belangrijke visserij, zeevaart en toeleveringsbedrijven. Daarnaast is er de kunstcollectie, de Collectie 1900 genoemd, Nederlandse figuratieve kunst van de zogenoemde ‘Generatie 1900’. Deze kunstcollectie is gefundeerd op de ‘basiscollectie”, geschonken in 1970 door Jac de Vries en zijn vrouw.

De vraag
Al jaren wordt er zowel binnen als buiten het museum vraagtekens gezet bij de functie van de Collectie 1900 (eigendom van de gemeente Maassluis). Belangrijke vragen vanuit het museum waren: ondersteunt deze collectie nog wel voldoende het verhaal dat we in het museum willen vertellen? Wat ontbreekt er nog aan deze collectie en vooral: welke onderdelen komen misschien wel nooit meer uit het depot, omdat ze te weinig toevoegen aan ons ‘verhaal’? In het nieuwe collectieplan is gekozen om na al die jaren vol discussies te kiezen voor het verhaal van Maassluis en dat betekent dat de Collectie 1900 officieel niet langer past in het collectiebeleid van het museum. Alleen objecten die een directe betekenis hebben voor Maassluis horen thuis in de collectie.

Onze uitvoering
RaadSaam zal voor de gemeente Maassluis een document maken over het ontstaan van de collectie 1900, de huidige wet- en regelgeving omtrent afstoten van collecties (LAMO), de verschillende schenkers die betrokken zijn bij de kunstcollectie, mogelijke nieuwe bestemmingen voor de collectie en het stappenplan.

Deel dit project

Werkzaamheden

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties