2023 / 2024

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Natuurhistorisch Museum Maastricht
Het Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHM) ligt middenin de binnenstad van Maastricht en is gevestigd in het voormalige Grauwzustersklooster. Het museum heeft een omvangrijk en bijzondere collectie die bestaat uit zo’n 550.000 objecten op het gebied van de geologie, de paleontologie en de flora en fauna van Zuid-Limburg. In het karakteristieke 17e eeuwse pand Stas (kern van het kloostercomplex) is een historisch kabinet ingericht in de stijl van een natuurhistorisch museum anno 1900. Hier bevindt zich een menagerie van opgezette dieren en curiosa, zoals een rattenkoning uit de 19e eeuw. 

De vraag
Het NHM is dringend toe aan een upgrade. Het gebouw kent achterstallig onderhoud en de presentatie is aan vervanging toe, zowel inhoudelijk als qua presentatievormen. Het NHM wil inspelen op actuele thema’s en ontwikkelingen. Onze leefomgeving verandert en thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid (energietransitie), gezondheid spelen een steeds grotere rol in onze samenleving en in het maatschappelijk discours daarover. Om die ommezwaai te kunnen maken wil het NHM zich vernieuwen, zowel qua inhoudelijke oriëntatie en museale presentatie als qua organisatie en samenwerkingsverbanden. Om richting te geven aan dit veranderingstraject heeft het NHM behoefte aan een masterplan

Onze uitvoering
Samen met BMC zal RaadSaam allereerst een inventarisatie en analyse maken van de huidige situatie van het Natuurhistorisch Museum. Daarna zullen we een aantrekkelijk toekomstperspectief bedenken voor het museum, waarbij we focussen op ambitieniveau, publieksbereik en museumconcept. Ook geven we een eerste aanzet van wat dat betekent voor aanpassingen aan het gebouw. Deze informatie zullen wij verwerken in een masterplan.

Deel dit project

Werkzaamheden

In samenwerking met

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties

Gemeente Roermond, Cuypershuis

Advies, Collecties, Collectiescan