2023

Gemeente Opsterland

Gemeente Opsterland, Museum Opsterland Gorredijk
Het Museum is sinds 1961 gevestigd in het centrum van Gorredijk en gaat over de geschiedenis van Gorredijk en de gemeente Opsterland. Het museum wordt gerund door een klein bestuur, een coördinator en 31 vrijwilligers.

De vraag
De gemeente Opsterland is betrokken bij de Regio Deal Zuidoost Friesland. Binnen de Regio Deal werkt de gemeente Opsterland samen met enkele gemeenten en het Rijk aan gemeenschappelijke uitdagingen in de regio. De leefbaarheid en brede welvaart staan onder druk in de Regio. Door middel van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de partners en de projecten die worden uitgevoerd binnen de Regio Deal, willen de partners een impuls aan de regio gegeven.

Dit project valt onder de Regio Deal Gorredijk. In het projectplan staat de ambitie beschreven voor het toeristisch aantrekkelijker maken van het museum als trekpleister voor het dorp en de regio, het vergroten van het aantal combinatiebezoeken aan het museum, bijvoorbeeld met een route langs de cultuurhistorische bezienswaardigheden in het dorp. En om een aantrekkelijke horeca van het museum te starten als een belangrijke impuls en versterking voor Gorredijk en haar ondernemers in het centrumgebied.

Onze uitvoering
RaadSaam zal samen met het bestuur en de vrijwilligers kijken naar de huidige situatie van het museum en de kansen die er liggen voor de toekomst. Door te kijken naar de basisbehoefte van het museum kunnen we een stevig fundament neerzetten en vanuit daar kijken naar een nieuwe toekomstvisie voor het museum.

Deel dit project

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties