2019

M HKA, Antwerpen

M HKA
Vlaamse instelling gevestigd te Antwerpen. Het M HKA is een museum dat werkt rond beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder die zich vooral ontwikkeld heeft vanaf omstreeks 1968.

De vraag
Het M HKA staat voor een grote vernieuwing. Daarbij is een kader van landelijke verwachtingen gegroeid, gebaseerd op museale good practices, zonder dat er altijd de middelen zijn om dit ook effectief waar te maken, laat staan inhaalbewegingen te realiseren. M HKA heeft de mogelijkheid gekregen het gebouw en de organisatie gefaseerd naar een hogere standaard toe te laten groeien. Deze inhaalslag vraagt wel om een onderbouwd plan van aanpak. Het museum heeft een overzicht nodig van de stand van zaken op het gebied van registratie, behoud en beheer van de collectie en de aanwezige inzet en werkprocessen op de afdeling collectiebeheer. Met uiteindelijk het resultaat om een beredeneerd voorstel van de inzet die nodig is op de afdeling collectiebeheer om de inhaalslag te realiseren en de dynamische museale werking van het museum aan te kunnen.

Onze uitvoering
We hebben een overzicht gemaakt van de stand van zaken op het gebied van registratie, behoud en beheer van de collectie en de aanwezige inzet en werkprocessen. Dit overzicht hebben we gebruikt om de dynamiek in het museum op het gebied van tentoonstellingen, schenkingen, bruiklenen etc. te combineren met de uren per handeling. Met deze gegevens hebben we uitgerekend wat de inzet op collectiebeheer zou moeten zijn in vergelijking met hoe de inzet nu is en welke inzet noodzakelijk is om ook de inhaalslag te maken.

Deel dit project
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Het maken van een stappenplan en het ondersteunen en begeleiden van de verhuizing van de collectie van Histaruz

Verhuizing Histaruz, Leuven

Advies, Collecties

Een haalbaarheidsonderzoek voor een dynamisch museum over de interactie tussen wetenschap, zorg en samenleving op de Hertogensite in de Leuvense benedenstad.

KU en UZ Leuven

Conceptontwikkeling

Voor het museum hebben wij een overzichtelijk en actueel beeld geschetst van de opleidingsmogelijkheden (mbo/hbo/wo/nascholing/veld zelf) voor collectiemanagers in zowel binnen als buitenland.

Rijksmuseum, Amsterdam

Onderzoek

De ondersteuning van het maken van een profiel en de werving voor een nieuwe (tijdelijke) opvolging van de huidige conservator.

Missiemuseum Steyl

Advies