2021 / 2022

COMEET, Erfgoedcel Meetjesland

Erfgoedcel Meetjesland
Erfgoedcel Meetjesland brengt het cultureel erfgoed (zoals verhalen, objecten, foto’s, documenten) in kaart, maakt het zichtbaar voor een breed publiek en ondersteunt erfgoedorganisaties bij het realiseren van hun projecten. De erfgoedorganisaties die de Erfgoedcel ondersteunt zijn over het algemeen vrijwilligersorganisaties die met liefde en passie het erfgoed van de streek beheren en presenteren. Deze vaak kleinere organisaties hebben praktische noden en weten de Erfgoedcel ter ondersteuning goed te vinden. De Erfgoedcel zoekt naast deze ad-hoc ondersteuning een meer richtinggevend kader ter onderbouwing van haar eigen projecten en toekomstig beleid. Ze wil dit kader vormgeven vanuit een huidig inzicht in de situatie van de erfgoedorganisaties in haar regio.

De vraag
Erfgoedcel Meetjesland wil de bestaande meta-inventaris uit 2007 – 2008 actualiseren en aanvullen, zodat deze kan evolueren van een gegevensdocument naar een landschapstekening die functioneert als een richtinggevend kader ter onderbouwing van de projecten van de Erfgoedcel. Dankzij de vernieuwde meta-inventaris komt er een beter zicht op de noden, ambities en toekomstplannen van erfgoedverenigingen, gemeentes en collectiehouders.

Onze uitvoering
Samen met Iris Steen hebben we een grootschalige inventarisatie gedaan naar het erfgoed in het Meetjesland. Allereerst met enkele enquêtes om de gegevens in de inventaris te kunnen opfrissen. Vervolgens hebben we aan de hand van gesprekken met erfgoedwerkers ook de expertise in kaart gebracht. De uitkomsten zullen resulteren in een landschapstekening. Deze landschapstekening is een dynamisch instrument, omdat enerzijds de feitelijke gegevens steeds kunnen worden geactualiseerd en anderzijds omdat het een blijvende dialoog op gang brengt over de plaats en de rol van cultureel erfgoed in de regio.

Deel dit project

Werkzaamheden

In samenwerking met

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Maassluis

Advies, Collecties

Gemeente Opsterland

Advies, Conceptontwikkeling

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed programma ‘Collecties buiten musea’ 

Onderzoek

Historisch Museum De Bevelanden, Goes

Collectiewaardering, Ondersteuning beleidsdocumenten