Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur
2021

Museum Kessels

Museum Kessels
Het huidige Museum Kessels is ondergebracht in een van de aanpalende panden van het TextielMuseum in het Mommerskwartier. Ter verbetering van de bereikbaarheid en zichtbaarheid gaat het Museum Kessels verhuizen naar het gebouw van de Koninklijke Harmonie in de Stationsstraat in Tilburg. Vanwege de verruimde openingstijden in het nieuwe gebouw  én vanwege het hogere museaal-professionele ambitieniveau zal er een aanvulling op de organisatie moeten komen om aan de gewenste ambitie te gaan voldoen.

De vraag
Het inzichtelijk maken van de huidige kennis, kwaliteiten en wensen van het bestaande vrijwilligersteam. Om van daaruit de ontbrekende kennis en vaardigheden in beeld te brengen en de mogelijke functieprofielen op te zetten voor de nieuwe museum organisatie. Door deze vraag samen met het huidige vrijwilligersteam te verkennen ontstaat er ook een gezamenlijk beeld over ieders wensen in de nieuwe organisatie.

Onze uitvoering
RaadSaam Erfgoedprojecten zal om de verkenning van de wensen van de huidige vrijwilligers in beeld te krijgen twee digitale bijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten helpen om samen een beeld te vormen over wat belangrijke aandachtspunten zijn in het huidige museum en wat de mogelijkheden zijn in de nieuwe situatie. Om daarna de mensen de ruimte te geven er zelf nog rustig over na te denken en persoonlijke wensen wat nadrukkelijker te ventileren zal er na de bijeenkomst aan alle deelnemers een korte vragenlijst worden toegestuurd. De resultaten zullen verwerkt worden in een inventarisatie met daarin tevens een beeld van de nieuwe organisatie en zijn functies.

Deel dit project
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Zeeuws Archief, gemeente Middelburg

Collecties

Zeeuws Archief, gemeente Veere

Collecties

COMEET, Erfgoedcel Meetjesland

Advies, Collecties

’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst

Beleidsplan, Collectieplan, Collecties