2021

Museum Rotterdam

Museum Rotterdam
Een nieuw stadsmuseum voor Rotterdam opereert vanuit een stevig professioneel museaal fundament: een vaste, spraakmakende opstelling, gepresenteerd in herkenbare thema’s, met topstukken uit de Collectie Rotterdam. De zoektocht naar de invulling en werkwijze van de museale functie in de experimenteerfase betekent een verkenning van de inhoud en de profilering van het stadsmuseum nieuwe stijl. Het huidige collectieplan 2021 – 2024 is geschreven voor de huidige situatie zich aandiende en de nieuwe zoektocht naar een andere insteek, organisatie en plek werkelijkheid werd. Nu er in groter verband gewerkt wordt aan nieuwe aansprekende thema’s voor het verhaal van Rotterdam is er ook behoefte aan een eerste schets van de collectie.

De vraag
Een quickscan van de collectie met hierin een eerste schets van de opvallende zaken in de collectie en een eerste verkenning van de collectiebenchmark.

Onze uitvoering
RaadSaam Erfgoedprojecten heeft een quickscan gemaakt van de collectie met hierin een eerste schets van de opvallende zaken in de collectie en een eerste verkenning van de collectiebenchmark. De werkzaamheden bestonden uit: online onderzoek naar de aard en omvang van de collectie, een eerste verkenning collectiebenchmark gericht op Antwerpen, Liverpool en Hamburg, een eerste schets van de aard en omvang van de schilderijencollectie, schrijven van de bevindingen van de quickscan en het beschrijven van het eventuele nut van een collectiewaardering voor het huidige ontwikkelproces.

Deel dit project

Werkzaamheden

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Keramiekcentrum Tiendschuur, Tegelen

Beleidsdocumenten, Ondersteuning beleidsdocumenten

Historisch Museum De Bevelanden, Goes

Collectiewaardering, Ondersteuning beleidsdocumenten

Het Spoorwegmuseum, Utrecht

Beleidsdocumenten, Collectieplan, Ondersteuning beleidsdocumenten

Missiemuseum, kloosterdorp Steyl

Beleidsdocumenten, Beleidsplan, Ondersteuning beleidsdocumenten