2022 / 2023

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed programma ‘Collecties buiten musea’ 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed programma ‘Collecties buiten musea’
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het programma ‘Collecties buiten musea’. De RCE brengt in dit programma in kaart welke vragen en problemen beheerders van niet-museaal roerend erfgoed hebben. In het programma zijn verschillende aandachtsgebieden benoemd waaronder het religieus erfgoed. Naast het vele religieuze erfgoed wat kerken, kloosters en kerkgenootschappen beheren worden er door hen soms ook volkenkundige collecties beheerd die uit de missie- en zendingsactiviteiten voortkomen. De aard en omvang en de mogelijke zorgen die er bestaan in het beheer van deze verzamelingen door de religieuze gemeenschappen zijn tot op heden nog onbekend.

De vraag
Het in beeld brengen van de aard en omvang van de missie- en zendingscollecties en de mogelijke risico’s die deze collecties lopen in beheer bij de kerkgenootschappen en kloosterordes.

Onze uitvoering
Het onderzoek naar de collecties die zijn voortgekomen uit de missie en de zendingsactiviteiten zal bestaan uit twee fases. In de eerste fase gaat het om een brede oriëntatie naar contactpersonen, eerdere inventarissen zoals misschien uitgevoerd door de voormalige SKKN en het bevragen van experts naar hun ervaringen. Dit alles moet leiden naar een gedegen en goed onderbouwde inventarisatie van het brede veld die we willen gaan doen in fase 2.

Deel dit project

Werkzaamheden

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties