2023 / 2024

Stedelijk Museum Amsterdam

Stedelijk Museum Amsterdam
Het Stedelijk Museum is de plek waar iedereen moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven.

De vraag
Het Stedelijk doet veel nieuwe aankopen, krijgt schenkingen en creëert veel tentoonstellingen wat bruiklenen met zich meebrengt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afdeling Collectiebeheer het erg druk heeft. Vanwege drukte wordt er vaak vanuit eigen teams gedacht en gewerkt. In deze fase wordt er gekeken naar de samenwerking tussen de teams, waar liggen de knelpunten en waar de kansen voor het efficiënter maken van workflows.

Onze uitvoering
RaadSaam zal verschillende oriënterende gesprekken voeren met de verschillende teams binnen de afdeling Collectiebeheer over de huidige werkpatronen. Waar lopen ze tegen aan bij de processen, wat zijn de knelpunten en welke verbeterpunten zien ze zelf? Daarna wordt er een werkatelier georganiseerd voor de vier teams waar we gezamenlijk een procesreconstructie gaan doen. RaadSaam zal een terugkoppeling geven van de besproken knelpunten in de teams en mogelijke verbeterpunten aandragen  voor een efficiëntere en duurzamere manier van werken.

Deel dit project

Werkzaamheden

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties