2022 / 2021

’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst

’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst
’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst vertelt het verhaal van Aalst en deelgemeenten, en met verdere uitbreiding de regio die overeenkomt met een deel van het vroegere Land van Aalst.. Het verhaal heeft aandacht voor de verschillende aspecten die het karakter en eigenheid van Aalst uitmaken. Het museum verzamelt, bewaart en vertelt dit verhaal aan de hand van archeologie, kunst, de historie van de stad Aalst en enkele prominente Aalstenaars. Belangrijke thema’s zijn geschiedenis van Aalst en de archeologische collectie, Dirk Martens, priester Daens, Louis Paul Boon en Carnaval. Het museum heeft een vaste presentatie genaamd DNAalst met daaromheen enkele themaopstellingen (tentoonstellingen). Daarnaast biedt het museum jaarlijks ook tijdelijke tentoonstellingen aan, die steeds vanuit een erfgoedinsteek/actuele thema’s bedacht worden en een link hebben met de collectie en/of de stad.

De vraag
2022 wordt een spannend jaar voor het museum van de stad Aalst. Na ruim 120 jaar verzamelen, met ruim 10.000 stukken in de collectie, wil het museum zijn ambities verankeren in een nieuw collectie- en beleidsplan dat meteen de aanleiding wordt om zich bij de rangen van de erkende musea in Vlaanderen te vervoegen. Deze ambitie loopt parallel met de ambitie van het stadsbestuur om het museumlandschap in Aalst voor de komende 10 jaar uit te stippelen.

Onze uitvoering
RaadSaam Erfgoedprojecten heeft als procesbegeleider ondersteuning geboden bij het schrijven van zowel het collectieplan als het beleidsplan. Daarnaast hebben we hulp geboden bij het aanvragen van het kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen in Vlaanderen.

Deel dit project

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties