Terra Maris
2020

Terra Maris, Oostkapelle

Terra Maris
Terra Maris is in 2006 tot stand gebracht door HZL als hét museum voor natuur en landschap van de provincie Zeeland, nauw verbonden met HZL waar het als “dochterstichting” een belangrijk informatie- en communicatiecentrum voor is. Vanuit die achtergrond zijn Terra Maris en Het Zeeuwse Landschap als natuurlijke partners aan elkaar verbonden.

De vraag
Terra Maris is een geregistreerd museum bij het Museumregister Nederland. Het museum heeft een audit gehad ter controle van haar eigen kwaliteitszorg. Uit de audit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die het museum moet realiseren. Ze kan daartoe aanvullingen op haar plannen overleggen. Het museum wil ondersteuning bij het aanpassen van zijn beleidsdocumenten voor het Museumregister. Dit gaat over de aanpassingen op het gebied van personeelsbeleid, het vrijwilligersbeleid en het collectie-hulpverleningsplan om het veiligheidsbeleid van het museum te verstreken.

Onze uitvoering
We hebben voor het museum een uitgebreide voorzet gemaakt van het personeels- en arbobeleid, het vrijwilligersbeleid en het collectiehulpverleningsplan. Samen met het museum hebben we het afgestemd op het bestaande beleidsplan en collectieplan.

Deel dit project

Werkzaamheden

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties