2021 / 2022

Zeeuws Archief, gemeente Middelburg

Zeeuws Archief
Het Zeeuws Archief is het Regionale Historische Centrum (RHC) van Zeeland. Het beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, particulieren en bedrijven. Daarnaast is het Zeeuws Archief specialist in digitale duurzaamheid, het biedt digitale opslag, authenticiteit en toegankelijkheid in het Zeeuws e-Depot. Het Zeeuws Archief beheert daarnaast vele collecties, onder andere die van de gemeente Middelburg. De collectie van de gemeente Middelburg bestaat uit ongeveer 3000 objecten. De gemeente is eigenaar en verantwoordelijk voor deze collectie het Zeeuws Archief is de beheerder. De wens is om zorgvuldig te kijken naar de objecten die al jarenlang in slaapstand in de opslag liggen. Kan een deel hiervan niet beter afgestoten worden (beter renderen op een andere plek)? Wat zijn de stappen die gezet moeten worden als het gaat om herplaatsen, in bruikleen geven of afstoten? En wat zegt de huidige wet- en regelgeving hierover en/of de Erfgoedwet waar de gemeente aan gehouden is?

De vraag
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de aard en het belang van de collectie. De focus zal hierbij liggen op welke collectiestukken afgestoten of herplaats kunnen worden. Dit alles moet resulteren in een zorgvuldig advies over de collectie met een stappenplan met hierin de argumenten en stappen om collectiedelen te kunnen afstoten, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. Door objecten te herplaatsen of af te stoten ontstaat er een kwalitatief krachtige collectie, die beter ingezet en beheert kan worden.

Onze uitvoering
RaadSaam heeft een adviesrapport geschreven over de huidige situatie van het beheer van het erfgoed van de gemeente Middelburg. De focus ligt op de waarde (in allerlei vormen) van de collectiestukken. Het onderzoek is in drie fases uitgevoerd, dit zijn de oriëntatiefase, de uitwerkingsfase en de afrondingsfase.

 

Deel dit project

Werkzaamheden

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties