Fotograaf: Ivo Wennekes
2019

Zeeuws Museum, Middelburg

Zeeuws Museum
Het Zeeuws Museum geeft een rijk beeld van de geschiedenis en de cultuur van Zeeland. Historische ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden zoals werk, vrije tijd, geloof en wetenschap komen tot leven in de collectie.

De vraag
Het museum heeft ondersteuning gevraagd voor de collectiewaardering van de collecties van het Zeeuws Museum. De wens is om het verwervingsbeleid aan te kunnen scherpen en een afstotingsbeleid te formuleren. Voor een relatief klein museum is het lastig om hier tijd voor te vinden, met de ondersteuning van RaadSaam Erfgoedprojecten lijkt het wel mogelijk te zijn. Door middel van deze collectiewaardering wordt het wervingsbeleid aangescherpt en een afstotingsbeleid geformuleerd.

Onze uitvoering
Om een zo objectief en transparant mogelijke uitspraak te kunnen doen over de waarde van een collectie in relatie tot het doel van de eigenaar is het gebruik van de methodiek voor collectiewaardering, ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het meest wenselijk. RaadSaam zal door middel van presentaties en werkateliers de benodigde stappen uitleggen en begeleiden bij het uitwerken hiervan. Uiteindelijk zal RaadSaam de geschreven waarderingen bundelen in een einddocument.

Deel dit project

Meer weten?

neem contact met ons op

Andere projecten

Gemeente Helmond, HomeComputerMuseum

Advies, Collecties

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Conceptontwikkeling

Gemeente Maassluis

Conceptontwikkeling, Collecties

Zeeuws Archief, Middelburg

Advies, Collecties